LaatujukkaYrittäjät jäsenyritys
Laatujukka turvallisuuskoulutus, etusivu Laatujukka palvelut, kurssit Työturvallisuuskoulutuksen tilaaminen Laatujukka, yhteystiedot Laatujukka, tietopankki

Yritysten tarpeisiin räätälöityä työturvallisuuskoulutusta


Laadukkaasti järjestetty työturvallisuuskoulutus ottaa huomioon arvot ja asenteet sekä herättää mielenkiinnon oman työympäristön turvallisuuteen.Työturvallisuuden parantaminen on aina kannattava investointi.


Työturvallisuuskortti

Tulityökortti


Työturvallisuuskortti, voimassaoloaika viisi vuottaKortti osoittaa työturvallisuuden perustason hallinnan ja se toimii yleisesti tunnustettuna ja yhdenmukaisena tositteena oppimäärän omaksumisesta.

Kurssi edistää tapaturmien torjuntaa ja yhtenäistää henkilöstön turvallisuuskoulutusta.

Kurssi on työpäivän mittainen ja sisältää tentin. Kortti myönnetään tentin läpäisseelle.

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta lukien. Se uusitaan päivän mittaisella työturvallisuuskorttikurssilla.Suomessa on yli 1 000 000 suoritettua korttia. (TTK 12/2014)


Tulityökortti, voimassaoloaika viisi vuotta

Tulityökortti sekä -koulutus on uudistunut vuoden 2016 alussa.
Nykymuotoinen tulityökortti oikeuttaa tekemään myös katto- ja vedeneristystulityöt.

Tulityökurssin suorittanut on perillä käytännön tulitöitä ohjaavista keskeisistä säädöksistä ja vastuista. Kurssi antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa tulityöt turvallisesti.

Kurssi on työpäivän mittainen. Teorian lisäksi siihen sisältyy suojaus- ja alkusammutusharjoitus.

Teoriaosaaminen osoitetaan tentillä. Kortti myönnetään tentin läpäisseelle.

Tulityökortti on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta lukien. Se uusitaan päivän mittaisella tulityökorttikurssilla.

Alkusammutuskoulutus

 


Alkusammutuskortti, voimassaoloaika viisi vuotta

Alkusammutuskoulutus antaa perustiedot ja -taidot palonalkujen sammuttamisesta. Kurssi kestää kaksi tuntia ja sisältää teoriaosan sekä sammutusharjoituksen.

AS1-koulutus on erittäin kustannustehokas tapa parantaa minkä tahansa yrityksen tai yhteisön turvallisuutta.

Muista koulutuksista poiketen AS1-koulutukseen voi osallistua jo 12-vuotiaana.

Kurssin suorituksesta annetaan AS1-kortti, joka on voimassa viisi vuotta.Laatulupaus

Harjoituksissa käytetään nykyaikaista simulaattorikalustoa, joka on turvallinen, ympäristöystävällinen ja käytännössä nokeamaton.

Harjoitussammuttimet ovat nimenomaan tähän tarkoitukseen valmistettuja ja hyväksyttyjä. Ne huolletaan ja paineistetaan määräysten mukaisesti ammattiliikkeessä. Huoltotarvikkeet ja varaosat ovat korkealaatuisia alkuperäistuotteita.

Esitetty koulutusaineisto perustuu aina viimeiseen saatavilla olevaan tietoon.